I MediYogan får du verktyg till ett sätt att jobba med din Kropp och Själ!

Du har själv nyckeln till förändringen i ditt liv

Nu i både Lund, Osby och Älmhult

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har nått stora framgångar genom att vi knyter samman uråldriga holistiska redskap med den moderna skolmedicin.

 

Jag jobbar med MediYoga i grupp och i Enskild session. Enskilda sessioner - Yoga som terapi 
 

Enskilda sessioner handlar om att förstå grundorsaken till olika hälsobesvär och skapa varaktig förbättring. Under ca 2x60 minuter går vi igenom dina särskilda behov och du får vid nästa träff ett recept på andningstekniker, yogaövningar,  meditation som du utövar på egen hand.

Terapiformen bygger på Medicinsk Yoga/MediYoga som är testad i svensk forskning sedan 1998,  med dokumenterad effekt på bland annat oro, ångest, sömnstörningar, ryggbesvär, smärta och blodtryck.

Tanken är att yoga, utan att förlora något av sin kärna, ska upplevas lika enkelt och vanligt som att ta en huvudvärkstablett.För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delarna – kropp, sinne och själ inkluderas.

Yoga handlar om att återskapa balans i dessa delar. Yoga, som är en i grunden andlig disciplin, beaktar och behandlar hela människan. Utifrån det yogiska perspektivet är vi varelser av kött och blod, samtidigt är vi också energivarelser som behöver fylla på energi, öppna blockeringar i våra flöden och skapa balans i våra liv.

Andning är grunden i livet. Vi andas ca. 20.000 gånger/dag. Andningen påverkar kropp, sinne och hälsa fundamentalt. Inom MediYoga är andningen den röda tråd som integreras i allt vi gör.

 

 

 

Bra sida med mer info: www.mediyoga.se

Svensk Forskning på Yoga/MediYoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/

Internationell Forskning på Yoga:  http://sv.mediyoga.com/forskning/internationell-forskning/

 

Har du några frågor eller om något är oklart, v. v. kontakta mig, se nedan

           

            

Samarbetspartner