Långa, djupa andetag

Det långa djupa andetaget är grunden i Vive Vale Yoga och består av tre delar:

Magandning

Revbensandning

Nyckelbensandning

Dessa tre delar sätts samman till ”det långa, djupa, yogiska andetaget".

Andas in genom näsan, fyll magen som en ballong. Fortsätt så att bröstkorgen går upp och ut åt sidorna. Fortsätt fylla med luft ända upp till nyckelbenen. Gör en naturlig paus och andas sedan ut i omvänd ordning; först sjunker nyckelbenen, därefter bröstkorgen och slutligen sjunker magen ner igen.

Om ingenting sägs om andningen i en övning så är det långa djupa andetag du

ska använda, även mellan övningarna.


Sitt eller ligg bekvämt, känn hur du släpper taget om allt som varit och

allt som ska komma....